SP-Suunnittelu palvelee Satakunnan alueella Ulvilan ja Rauman toimipisteistä käsin 30 vuoden kokemuksella nykyisiä ja uusia asiakkaitaan. Toimintamme kattaa laaja-alaisesti kaikki sähkötekniikkaan liittyvät konsulttipalvelut julkisrakentamisesta teollisuuteen.

SP-Suunnittelun toiminta perustuu tulokselliseen toimintaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa laadittujen sopimusten noudattamisessa ja projektien aikataulujen mukaisissa toteutuksissa.

Toiminnan tehokkuus perustuu laatujärjestelmän noudattamiseen organisaation kaikilla tasoilla ja asioiden jatkuvaan parantamiseen.

Asiakasvaatimukset otetaan huomioon toiminnan eri tasoilla siten, että niiden täyttämisen perustana on kattavien lähtötietojen selvittäminen, sekä asiakkaan vaatimusten ja toiveiden kartoitus.