Rauman kaupunki haluaa tulevaisuudessa panostaa maamerkkiensä julkisivujen valaistuksiin.
Rauman 575- sekä Suomen 100-vuotisjuhlavuosien kunniaksi valaistiin Rauman vanhan kaupungintalon
torni, Kiikartorni, vesitorni sekä kanaalinvarren puut sini-valkoisin värein. Tästä lähti ajatus rakennusten
julkisivuvalaistuksesta, joissa on otettu huomioon myös teema- eli värivalaistuksen mahdollisuus.

Rauman vanhan kaupungintalon julkisivua ei ollut aikaisemmin valaistu, vaikka rakennus onkin Rauman
keskeisellä paikalla ja arkkitehtonisesti upea. Rakennus valmistui vuonna 1901 ja on alun perin suunniteltu
VPK:n käyttöön. Rauman kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksiaan rakennuksessa vuodesta 1902 lähtien.
SP-Suunnittelu Oy laati yhteistyössä Oy Nylund Group Ab:n kanssa Rauman vanhan kaupungintalon
julkisivu- ja teemavalaistuksen, jota voidaan paikallisen astronomisen kello-ohjauksen lisäksi ohjata sekä
lisätä uusia valaistustilanteita etänä valaistuksen hallintajärjestelmästä käsin.
Hallintajärjestelmään on mahdollista liittää useiden kiinteistöjen julkisivu- ja teemavalaistuksia, jolloin
Rauman tärkeät maamerkit on mahdollista valaista eri teemojen mukaisilla valaistuksilla. Esimerkiksi,
Suomen itsenäisyyspäivää voidaan juhlistaa sini-valkoisin värein, kansanvälisenä naistenpäivänä voidaan
rakennuksia valaista punertavin sävyin. Vain mielikuvitus on rajana.

Valaistuslaskelmasta toteutukseen

 1. Rakennuksen julkisivuvalaistuksen suunnittelu aloitettiin valaistuslaskelman laatimisella, jonka
  avulla esiteltiin tilaajalle erilaisia vaihtoehtoja valaistuksen toteutukseen.
 2. Alustavan ehdotuksen hyväksynnän jälkeen pidettiin koevalaistustilaisuus, jossa suunniteltuja
  valaisimia kokeiltiin paikan päällä valaisemalla rakennusta eri valaisinvaihtoehtoja kokeillen.
  Koevalaistus antaa varmistuksen valaisimien valintaan ohjelmallisesti laaditun valaistuslaskelman
  tueksi.
 3. Koevalaistuksen jälkeen laadittiin varsinaiset sähkösuunnitelmat, joiden valmistuttua tilaajalle
  esiteltiin suunnitelmien lisäksi hallintajärjestelmän käyttöä Oy Nylund Group Ab:n demosalkun
  avulla.
 4. Tämän jälkeen tilaaja teetti suunnitelmien mukaiset asennukset Caverion Industria Oy:lla, joka
  toimi sähköurakoitsijana tässä projektissa.
 5. Asennuksien valmistuttua Oy Nylund Group Ab ohjelmoi ja otti käyttöön julkisivu- ja
  teemavalaistusjärjestelmän.

Projektissa mukana

 • Valaistus- ja sähkösuunnittelu SP-Suunnittelu Oy
 • Valaisimien ja ohjausjärjestelmälaitteiden toimitus, ohjelmointi sekä käyttöönotto Oy Nylund Group Ab
 • Sähköasennukset Caverion Industria Oy
 • Tilaaja Rauman kaupungin tilapalvelut